Home

Beste feestvierders, partners en vrienden
Onze mailbox blijft vollopen met vragen. Die zijn terecht. Vandaar dat we  open moeten communiceren naar jullie.
Er doen zich geruchten de ronde dat er toch iets heeft plaatsgevonden op zaterdag 20 november, hier kunnen we niet omheen en dat ontkennen we ook niet. Er werd onze sponsors gevraagd om toch te komen. Waarom zij wel? Omdat dit wel kon doorgaan binnen het wettelijke kader van de maatregelen, zijnde mondmasker en zittend bij het consumeren van drank en eten. Jaarlijks pompen deze trouwe partners massa’s geld in ons event om jullie een Party In Style te kunnen geven dus was het onze plicht om iets aan hen in return te geven. Dit is in beperkte omvang doorgegaan zonder problemen en volgens de regels. Het eten bij de traiteur was klaar, de tafels en stoelen stonden klaar en de bar was ingericht. Het was dit of al het eten weggooien en de sponsors geen waar geven voor hun geld. Een keuze die we goed overwogen hebben, want ook andere events van dezelfde omvang maakten dezelfde keuze als wij.
Vervolgens is er de vraag van wat er gaat gebeuren met jullie tickets, ook dit is meer dan een terecht. Deze vraag keert tot op vandaag nog geregeld terug. Het antwoord hierop is eenvoudig: we zijn volop bezig met een oplossing uit te werken. Een terugbetaling van iedereen zijn ticket is tot op vandaag onmogelijk. De reeds gemaakte kosten zijn te hoog en openstaande facturen van leveranciers kunnen we amper betalen. Hierdoor zou er voor SUPERNOVA geen toekomst meer zijn. Wat we jullie dus willen vragen is geduld. Iedereen zal vergoed worden. Dit staat vast. We hebben echter tijd nodig om dit op een correcte manier te doen. Hou jullie ticket dus zeker goed bij.
We vragen vriendelijk om begrip te tonen voor onze situatie. We hebben alles moeten afblazen omdat de bevoegde instanties ons hiertoe gedwongen hebben, desondanks NIEMAND ons testdorp is komen bekijken, noch geluisterd heeft naar ons plan van aanpak. Het feit dat er afgelopen weekend wel events zijn doorgegaan volgens exact dezelfde methode die wij voorstelden stelt ons diep teleur. Een ding zijn we wel zeker: we halen het maximale eruit om jullie niet teleur te stellen.
Van zodra er meer duidelijkheid is, hoort u dit via onze website en sociale kanalen. Geef ons echter de tijd om te onderhandelen met onze leveranciers en steun aan te vragen bij de instanties.
Tot slot wensen we nog specifiek onze partners te bedanken. Een geheel van deze partners zijn bereid ons bij te staan met onze schulden. Dit geeft ons terug mogelijkheden en goede moed om te kijken naar correcte oplossingen en een volgende editie.
Groeten,
SUPERNOVA vzw.